Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By ceotre
#538281 Tình hình là gần như lục tung em gg rồi mà link die như ngả rạ, h chỉ hy vọng ace nào có trong máy upload lên share cho tất cả người thôi. Cái này có 4 cấp độ, mỗi phần gồm PDF+Audio. Ai có , sẻ chia vs tất cả người nhé

[PDF+Audio] Listening Practice through Dictation
80 bài VOA news song ngữ Anh Việt
By chieuthu79
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement