Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Covey
#538275 Moi người ai có đồ án kiến trúc nhà tháp cho e xin 1 bản vs,đang làm đồ án kiến trúc mà tài liệu về nhà tháp thấy hơi ít,ai có nhà tháp 18 tầng thì càng tốt,

thank tất cả người.:d:d:d

Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement