Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nhatminh_fff
#538272 Hiện tại mình đang làm đồ án tốt nghiệp, nội dung là mô phỏng hệ thống thông tin truyền hình vệ tinh sử dụng Matlab

vậy bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể share cho mình với , tài liệu hay tất cả thứ liên quan có thể gửi về gmail cho mình:

[email protected]

Mình cảm ơn!

Yahoo của mình: [email protected]

Số đt: 0974665381

Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement