Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tranquangsang_qd
#522013 e đang làm cái đồ án sấy . mà ông thầy bắt sấy Ngô . e tìm các thông số vật lý của Ngô mà không thấy.

bác nào có cho e với: Nhiệt dung riêng: C =

Hệ số dẫn nhiệt: l =

Khối lượng riêng rắn: rr =

độ xốp: e =

Diện tích bề mặt riêng khối lượng: f =

Khối lượng riêng xốp: rv =
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement