Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hoabi_kutekyung_soc6123
#513086 Hôm nay thầy giáo cho thuyết trình môn cơ điện tử ( làm slyde ) vậy mà tìm tài liệu từ sáng đến giờ không được

Các anh chị vào giúp em tìm tài liệu của đề tài này với

Đề : Giao diện người máy ( Giữa người và máy chứ không phải robot đâu nhé )

Thanks

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement