Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By MacMurra
#508735 hai bộ phận điện tử của môt hệ thống tên lửa hoạt động phù hợp để có thể phóng được tên lửa thành công.Gọi X,Y là thời (gian) gian hoạt động tính theo giờ của 2 bộ phận trên.Biết:


f(x,y)={(1+x)ye^(-y) ;x>=0,y>=0,f(x,y)=0 tại các điểm khác.

a)Tìm hàm mật (an ninh) độ biên duyên của X,Y

b)Xác suất để thời (gian) gian hoạt động của cả 2 bộ phận lớn hơn 2 giờ?Lần đầu tiên mình post bài có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm!!!!!Giải ngay giúp mình nhé!!!!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement