Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By bichhangvo
#508015 Tình hình là mình đang luyện ielts, nhưng không có tiền đi học thêm vậy ai có video bài giảng thì cho mình xin, mình xin Thank trước.À mà có ai có video Từ vựng - Ngữ âm dành cho kỹ năng Nói IELTS của học360 thì cho mình xin luôn nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement