Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
#507997 Bác nào có tài liệu mạch tích hợp tiếng việt không cho mình xin!! Đang học mạch tích hợp mà tài liệu toàn la tiếng anh khó đọc quá.thanks!!!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online