Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By blogbuon_thiu
#503715 Mình có 2 câu hỏi không biết trả lời sao, xin các bạn giúp với, thanks nhìu!!

Câu 1: Chi phí kinh tế và chi phí kế toán khác nhau ở chỗ nào?

Câu 2: +Khi Doanh nghề có tỷ lệ định phí trong tổng chi phí cao, thì lãi của Doanh nghề sẽ rất nhạy cảm với biến động của Doanh thu. Do đó, lãi sẽ tăng nhanh khi Doanh thu tăng cao do kinh doanh thắng lợi và sẽ giảm nhanh ở những năm thất bại

+Khi Doanh nghề có tỷ lệ định phí trong tổng chi phí thấp thì lãi của Doanh nghề sẽ tương đối ổn định hơn khi doanh thu biến động

--> Hãy giải KẾT và cho ví dụ?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thuhien_91
#503760 câu 1 thì mình hok nhớ rõ

câu 2 thì theo mình hiểu như sau:

LN=DT-CP=q*p-(biến phí đơn vị*q+định phí)

Định phí trong tổng chi phí cao, khi bán được nhiều sản phẩm thì định phí hok đổi, do đó sẽ thu được nhiều LN và ngược lại khi DT giảm sẽ làm cho LN giảm nhanh chóng

Định phí trong tổng chi phí thấp, thì khi bán được nhiều hay ít thì cũng hok ảnh hưởng nhiều đến LN.Theo công thức thì bạn có thể thấy điều đó

mình học lâu rồi nên chỉ nhớ sơ sơ vậy thôi

bạn tìm hiểu nữa nha
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement