Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Cayle
#491825 Sắp kiểm tra và thi rồi, Mình kiếm trên net có ít tài liệu, share cho tất cả người, chúc tất cả người học tập và thi tốt!

Link mới update

Vật lý đại cương A1, A2 Đại học Bách Khoa Tp HCM
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bài tập và lý thuyết Vật lý đại cương A1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3 – Quang học và vật lý lượng tử
PDF Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng Tập 1 – Cơ học và nhiệt học
PDF Vật lý đại cương Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2 – Điện, từ, dao động và sóng

Giáo trình vật lý đại cương – King WeasleyCác bài thí nghiệm vật lý :

Sai số của phép đo các đạI lượng vật lí
Khi nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, trong Vật lí học người ta thường dùng phương
pháp thực nghiệm: tiến hành các phép đo các đại lượng vật lí đặc trưng cho hiện tượng, xác định
mối liên hệ giữa chúng, từ đó rút ra quy luật vật lí.
Để thực hiện các phép đo, ta phải có các dụng cụ đo. Tuy nhiên trong thực tế, hầu như
không một công cụ đo nào, không một phép đo nào có thể cho ta giá trị thực của đại lượng cần
đo. Các kết quả thu được chỉ là gần đúng. Vì sao vậy? Điều này có mâu thuẫn hay không với
quan niệm cho rằng Vật lí là một môn khoa học chính xác? Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta
cần làm rõ khái niệm: phép đo các đại lượng vật lí là gì? vì sao có sự sai lệch giữa giá trị thực
của đại lượng cần đo và kết quả đo? Từ đó xác định kết quả và đánh giá được độ chính xác của
phép đo.

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Phát hành bởi Smith Nguyen Studio E-Books!

Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy, thì đăng tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuongtribal
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#491866 Thank cu.......
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement