Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By nhungvisaotronglongtoi
#490475 Thiết kế mạch tuần tự có 2 mạch lật SR A và B, hai đầu vào E và x. Nếu E = 0, mạch giữ nguyên trạng thái bất chấp x. Khi E = 1 và x = 1, mạch chuyển trạng thái từ 00→01→10→11→00 và lặp lại.

Mình không lập được bảng trạng thái do trường hợp E=1,x=0 thì không biết mạch thay đổi không,ai vừa làm rồi thì giải dùm,làm rõ hơn nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement