Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By incute_babyxinhyeu
#490430 Tình hình là em đang học xây dựng,sắp thi giữa kì, mới tậu được con fx 570 es plus mà không biết cách nội suy, trên con fx 570es thì biết, mà con này thì chịu, ai biết chỉ dùm với, Thank nhìu nhiuw

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement