Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By chasedown_xemdream
#490165 Mình đang làm bài tập lớn môn sức bền vật liệu,đề bài yêu cầu là vẽ biểu đồ nội lực của bài này..với :
q = 6 (kN/m)

P = 2qa (kN)

M = 2q.a^2 (kNm)

bạn nào có thể giải giúp mình rùi post lên ình Thank nhìu..

đang rất gấp vì thứ 2 nộp rùi
By rainie_leeyoung
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement