Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Fagan
#484086 mình vừa ngâm cứu sách vở rùi nhưng chỉ làm được thuật toán liang basky, còn thuật toán cohen suntherland mình làm không được, mong các bạn giúp mình giải bài tập này với :

đề như sau:


Cho Clip Window giới hạn bởi các biên Xl = 2, Xr=8 , Yb=2, Yt= 8 . Áp dụng giải thuật Cohen - Sutherland và Liang – Barsky, hãy thực hiện chuyện cắt xén ( clipping) các đoạn thẳng sau với các biên của cửa sổ

a. Đoạn thẳng MN : M( 3,10) , N(6,12)

b. Đoạn thằng PQ : P(4,1) , Q ( 10,6)


chân thành Thank tất cả người

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online