Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By visao_buongbinh2007
By hm848
#484057 đang học lớp mấy?

quy luật của nó là cơ học lượng tử đấy

rộng hơn thì là lí thuyết trường lượng tử
By thienthan_binhminh96
#484077 hoanglinh221191 đang học lớp mấy?

quy luật của nó là cơ học lượng tử đấy

rộng hơn thì là lí thuyết trường lượng tử mình đang học năm nhât, học vạt lí đại cương thôi, >< bạn có biết thì chỉ giáo giúp
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement