Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By huyhoang3129
#482804 mình sắp làm bài tiểu luận môn này với đề tài " xây đụng hệ thống quản trị thông tin trong doanh nghề "

mong được các bạn đi trước chỉ giáo cho kinh nghiệm, hay sẻ chia tài liệu liên quan

hj

thanks to view !!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement