Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By daigiabacky_0808
#482154 mình có 1 số bài tập xstk cần giúp đỡ,, tất cả người làm được thì ghi rõ cách giải nhé để tiện ôn tập và theo dõi

1.1 một hộp có N quả cầu được đánh số từ 1 đến N. rút từng quả ra, ghi số sau đó bỏ lại trong hộp, làm n lần như vậy. hỏi có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra. có bao nhiêu khả năng xảy ra biến cố A :" các quả vừa được rút ra là đôi một khác nhau ".

1.2 một lớp có 3 tổ học sinh, tỏng đó tổ 1 có 12 người, tổ 2 có 10 người, tổ 3 có 15 người. chọn ngẫu nhiên 1 nhóm gồm 4 người :

a/ xác suất để trog nhóm có đúng 1 h/s tổ 1

b/ biết trong nhóm có đúng 1 học sinh tổ 1, tính xác suất để trong nhóm đó có đúng 1 học sinh tổ 3

1.3 trong 1 vùng dân cư, tỉ lệ mắc bệnh tim là 9%, huyết áp là 12% và mắc cả 2 bệnh là 7%. chọn ngẫu nhiên 1 người trong vùng đó, tính xác suất để người đó không mắc cả bệnh tim lẫn huyết áp

1.4 chia đều 52 quân bài trong 1 bộ bài thành 4 phần đều nhau bằng cách : chọn ngẫu nhiên 13 quân bài, sau đó chọn ngẫu nhiên 13 quân tiếp theo từ số bài còn lại , ...tìm xác suất để trong mỗi phần đều có con Át.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement