Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hidenam
#480005 Cho em hỏi nếu đủ điểm đỗ vào ngành mình đăng kí nhưng trường gtvt vô trường rồi mới chia ngành em muốn chuyển sang ngành khác (điểm thấp hơn)có được ko?
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online