Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Nels
#479978 Giáo trình môn Giáo dục Quốc phòng

Giáo trình môn giáo dục quốc phòng của bộ giáo dục và đào tạo


Đây là môn học đầu tiên mà các bạn phải học khi bước chân vào giảng đường Đại học. Và các bạn buộc phải có chứng chỉ của môn này ( cùng với TOEIC, Tin học) mới có thể lấy được bằng tốt nghề ra trường. Vì vậy, thiết nghĩ giáo trình này cần thiết cho các bạn rất nhiều.


Giáo trình được chia làm 2 ebook.


các bạn download theo link sau:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement