Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By thoai14584
#479930 1 khối lập phuơng có 2 mặt sơn đỏ, 2 mặt sơn trắng và 2 mặt sơn xanh.Tung khối lập phuơng này , tính xs để mặt trên cùng là đỏ hay là trắng.
By mntvinh
#479932 xác suất mặt trên cùng là đỏ là 2/6 = 1/3
tương tự cho mặt trắng là 1/3

xác suất mặt trên cùng là đỏ hay trắng = 1/3 + 1/3 = 2/3 (2 biến độc lập, và áp công thức cộng xác suất)

Bạn xem thêm
Sách giải bài tập xác suất - thống kê của đào hữu hồ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement