Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By 4_6
#479283 Tình hình là đang học môn Phát triển chương trình đào tạo và phải nộp cái sơ đồ DACUM 1 nghề nào đó .

Em chọn nghề Trắc Địa Công Trình (tại đang học xây dựng)


Ai có sơ đồ DACUM nghề Trắc Địa Công Trình hay làm giúp em thì càng tốt.

Sơ đồ DACUM tức là nêu các nhiệm vụ và các công chuyện của mỗi nhiệm vụ đó.


Thank nhiều nha!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online