Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By minhtran0397
#478024 Câu 1. " Dung dịch acid mạnh luôn có pH thấp hơn dung dịch acid yếu". Nhận định này là đúng hay sai? Giai KẾT rõ và kèm ví dụ minh họa?

Câu 2. Hãy cho biết acid nào mạnh hơn và giải thích.

a. HNO3 và HBrO3

b. CH4 và NH3

c. HOCl4 và HOI

d. HClO4 và H2SO4

Câu 3. đoán chiều hướng phản ứng và giải thích:


....H3C.......SR.................................. ...................H3C.......OR

........\....../.....................__________>.................. ...\....../...

...........C + RO (+)........... <_________..........................C............. .+ RS(-)

...........||..................................... .............................||................... .....

...........O...................................... .............................O.................... ...

Mấy bác nào Pro chỉ dùm mình với, mình bó tay vụ này rồi!
By bi_86
#478029 Các axit mạnh thì phân li hoàn toàn nên không thể dùng độ pH để đánh giá mạnh, yếu. Có 1 kinh nghiệm đánh giá độ mạnh, yếu của axit là căn cứ vào tỉ lệ O/H của phân tử. Theo đó thì HClO4 mạnh nhất
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement