Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hermione_1010
#477947 Tên: Slide kinh tế hộ nông dân

Giảng viên: Nguyễn Thị Hương Dịu

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide kinh tế hộ nông nghiệp

Giảng viên: Vũ Thuỳ Dương

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide kinh tế hộ nông nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Văn Công

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 4

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By kjbum_hat
By anh_emlagi
#477990 gia đình chúng tui xin chân thành Thank bạn vừa tới dự lễ thành hôn của 2 con chúng tôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement