Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Emory
#477605 Tên: Slide 1

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 2

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 3

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 5

Giảng viên: Cô Kỳ

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 4

Giảng viên: Cô Quỳnh Phương

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 6

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By onlyanapple_a10
By giaidieuthienthang
#477640 The password is incorrectx-(

---------- Bài thêm lúc 02:21 ---------- Bài trước là lúc 02:17 ----------

kùi bắp tốn thời (gian) gian
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement