Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By phamngoan8x
#477266 Slide:

Tên: Hệ thống thông tin kế toán

Giảng viên: ĐH Tôn Đức Thắng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Hệ thống thông tin kế toán

Giảng viên: Bùi Quang Hùng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Hệ thống thông tin kế toán

Giảng viên: Hoàng Thanh Tùng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Hệ thống thông tin kế toán

Giảng viên: Nguyễn Phước Bảo

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bonus bài tập:

Tên: Hệ thống thông tin kế toán

Giảng viên: Ths. Nguyễn Phước Bảng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement