Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By khoc_trong_tim_12
#477244 Slide:

Tên: Slide NVNHTM

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide NVNHTM

Giảng viên: PGS. TS Trần Huy Hoàng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide NVNHTM

Giảng viên: Ts. Trương Quang Thông

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide NVNHTM 2

Giảng viên: Ts. Trương Quang Thông

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bài tập:

Tên: Bài tập NVNHTM 1

Giảng viên: Nguyễn Đăng Dờn

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Bài tập NVNHTM 2

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By hoangnguyen_2108
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement