Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Denney
#477243 Slide:

Tên: Bài giảng PTHDKD

Giảng viên: Ngô Thị Thuỳ Trang

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide bai giang Phan Tich Hoat Dong Kinh Doanh

Giảng viên: GV Nguyễn Hồng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide PTHDKD

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bài tập:

Tên: Bài tập PTHDKD

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh - [Chương 1]

Giảng viên: Gv Nguyễn Thị Hoài Thương

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Xem thêm
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
By hanhphuccuoi_ent
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement