Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By kvltdf
#477214 Slide power point:

Tên: Slide TDDADT

Giảng viên: Co Mai Hương

Link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tên: Slide TDDADT 2

Giảng viên: Unknown

Link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bài tập:

Tên: Bài tập TDADT

Giảng viên: Unknown

Link: X5XzIks77Q7BnG5

Tên: Bài tổng hợp TDADT

Giảng viên: Unknown

Link:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tên: Bài tập Thẩm định dự án đầu tư 3
Mã: Chọn tất cảCÂU HỎI ÔN TẬP MÔN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.   Khái niệm và mục đích thẩm định dự án đầu tư (nêu các khái niệm, quan điểm đánh giá và mục đích chung của thẩm định)
2.   Các chủ thể thẩm định và mục đích cụ thể thẩm định dự án ở từng chủ thể (xem xét 4 chủ thể: chủ đầu tư, nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tư vấn với mục đích cụ thể)
3.   Vai trò của thẩm định dự án đầu tư.
4.   Phân tích luận điểm: “ Thẩm định dự án được xem là công cụ quản lý đầu tư hữu hiệu”. Liên hệ thực tiễn.
5.   Làm rõ vị trí của thẩm định dự án trong quá trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư (các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư, các công việc thẩm định)
6.   Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án. Liên hệ thực tiễn (các nhân tố chủ quan, các nhân tố khách quan, liên hệ thực tiễn đối với thực trạng của các nhân tố)
7.   Làm rõ các yêu cầu đặt ra trong thẩm định dự án đầu tư. Để đáp ứng được các yêu cầu này đòi hỏi có những điều kiện gì? (Các yêu cầu chung, yêu cầu đối với cán bộ thẩm định, các điều kiện thực hiện để đáp ứng yêu cầu)
8.   Phân tích yêu cầu: “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính khách quan”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
9.   Phân tích yêu cầu : “Công tác thẩm định dự án đầu tư cần đảm bảo tính toàn diện”. Liên hệ thực tiễn trong việc đáp ứng yêu cầu này.
10.    Làm rõ thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành ở Việt Nam (Các dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định, Nghị định và các quy định hướng dẫn hiện hành)
11.    Quy trình thẩm định dự án đầu tư nói chung gồm những bước nào? Phân tích vai trò của các nhóm tham gia trong quy trình thẩm định. 
12.    Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở ngân hang thương mại và cho nhận xét (cơ cấu tổ chức của ngân hàng, thẩm quyền, quy trình thẩm định)
13.    Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở Nhà nước và cho nhận xét.
14.    Phân tích quy trình thẩm định dự án đầu tư ở chủ đầu tư và cho nhận xét.


Giảng viên: Unknown

Link down mới cập nhật 2014
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#730416
phuongnguye đã viết:Thank c nhiều nhé. các phần c gửi t tkhao rùi đều không giống các bài trên c ạ. chán quá sắp thi mà không biết cách làm các bài trên


Chẹp, học hành kiểu gì mà không biết làm. thế bạn cùng lớp không có đứa nào giảng cho à


Bạn tham khảo

Bài này:

năm 2008, doanh nghiệp A đầu tư mua dây chuyền công nghệ với tổng số vốn là 800.000 USD bằng vốn vay ngân hàng, lãi suất 10%/Năm, thời gian vay là 10 năm.
Thu nhập ròng qua các năm như sau:
Trong 2 năm đầu: 100.000 USD/Năm
Trong 3 năm tiếp: 150.000 USD/Năm
TRong 5 năm tiếp theo: 200.000 USD/Năm
Tính NPV và IRR. Đánh giá hiệu quả công việc


khấu hao hàng năm 800 000 /10 = 80 000
NPV = 180 000 * [1- (1 +0,1 )^(-2) /0,1] + 230 000 * [ 1 - (1 + 0,1 )^(-3) / 0,1 * ( 1+0,1 )^2 ) + 280 000 * [ 1 - (1+ 0,1 )^ (-5) / 0,1 * (1+0,1)^5] - 800 000 = 644 162,5
tính IRR : cái này phải thử r1 ,r2 theo nguyên tắc r2 - r1 >= 5%;sao cho NPV1 >0;NPV2 <0,sau khi thử tìm được NPV1,NPV2,r1,r2 tính IRR dựa công thức IRR = r1 + NPV1 * (r2-r1)/NPV1 + |NPV2|,với bài này hình như r1 = 20 %,r2 = 25 % thì pải mình cũng chưa tính ...

Bạn cần đọc tài liệu này để hiểu công thức tính là xong
Tài liệu thêm: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Muốn học chuyên sau thêm thì xem
Giáo trình toàn tập Thẩm định dự án đầu tư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement