Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By gemini_and_taurus_128
#477211 Tên: Chuong VII-Ly thuyet portfolio va Quan tri rui ro

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Full QTRR-CHINH QUY 60T

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: QTRR - DH BDg

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: QTRR

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide QTRR

Giảng viên: Ths. Trần Quang Trung

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide bài giảng môn quản trị rủi ro

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Minh Duệ

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide QTRR 2

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide QTRR 3

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement