Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tjeu_thu_bg
#477169 Tên: Bộ luật lao động

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide LLD

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: ÁP DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Giảng viên: Ths. Đinh Thị Chiến

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bài tập:

Tên: Bài tập tình huống luật lao động

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Bài tập LLD

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement