Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Vance
#476434 Tình hình là mình đang thực tập ở công ty gốm sứ... bạn nào có báo cáo thực tập hay tài liệu gì về gốm sứ.... share giúp mình với..... Gửi qua Gmail giùm mình nha...
[email protected]

Thanks... Mọi người trước nhak

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement