Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
Hình đại diện của thành viên
By vantu2405
#475780 có 3 người chơi bóng rổ,mỗi người ném một quả,xác suất ném trúng rổ của mỗi người lần lượt là: o,5;0,6;0,7.tính xác suất để:
a/cả 3 người đều ném trúng rổ

b/có ít nhất 1 người ném trúng rổ

c/có ít nhất 1 người không ném trúng rổ

d/có đúng 2 người ném trúng rổ

e/người thứ 3 ném không trúng rổ, biết 2 người kia ném trúng rổ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement