Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By keely_knk
#475509 Slide

Tên: Slide 1

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 2

Giảng viên: Thạc sĩ Tran Quang Trung

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 3

Giảng viên: Thạc sĩ Tran Quang Huan

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide tổng nợ

Giảng viên: Unknown


Tên: Slide chương 2, 3, 5

Giảng viên: Cô Thương

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide 4

Giảng viên: Đoàn Gia Dũng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bài tập

Tên: Bài tập QTTC

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tổng hợp: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By iwillalway_thinkofyou
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement