Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By blackhat_hook
#475507 Slide

Tên: Quản trị doanh nghiệp

Giảng viên: GV Trần Ngọc Tiến - Học Viện Ngân Hàng

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Quản trị doanh nghiệp

Giảng viên: GV Nguyễn Thị Thuỳ Anh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Giảng viên: Hồ Thị Diệu Ánh

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Giảng viên: [Th.S Pham Van Nam]

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bài tập

Tên: Bài tậ tình huống

Giảng viên: Cô Ánh

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đề thi

Năm: 2010

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tổng hợp: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By bongtuyettrang_97
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement