Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Tubetxinh_dangyeughe
#475478 Giáo trình xác suất và thống kê

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và các bộ môn khoa học thực nghiệm như vật lý, hóa học, sinh vật học, nông, lâm. cá nghiệp, tâm lý, xã hội học v.v... người ta xử lý các kết quả thực nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hay biểu diễn các quy luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học. Do tình hình phát triển khoa học và kỹ thuật và kinh tế của nước ta vừa đặt ra cho các trường đại học, cao đẳng phải đưa vào chương trình đào tạo cho sinh viên tất cả cách nghành nghề một số mô hình xác suất. Dùng cho sinh viên các ngành Sinh học, Nông-Lâm- Ngư nghiệp, Kinh tế và Quản lý kinh tế, Tâm lý - Giáo dục học.

Lời nói đầu

Phần một. Xác suất

Chương 0. Giải tích tổ hợp

Chương I. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

Chương II. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối

Chương III. Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm

Phần hai. Thống kê toán học

Chương IV. Mẫu ngẫu nhiên, hàm phân phối mẫu và các số đặc trưng

Chương V. Ước lượng tham số

Chương VI. Kiểm đinh giả thiết

Chương VII. Phân tích phương sai và phân tích hồi quy

Phụ lục

Tài liệu tham khảo
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Heardind
By Maddock
#475526 ôi môn này hay đây. học đi học lại cho chắc mà chả nắm được gì. chả biết phục vụ được gì cho công chuyện sau khi ra trường luôn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement