Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By rainy_k7
#474847 Chia sẻ ít slide để anh em ôn tập
Slide

Tên: Slide marketing căn bản 1

Giảng viên: Co Dinh Oanh

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide marketing căn bản 2

Giảng viên: Co Dinh Oanh

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tên: Slide marketing căn bản 3

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bài tập

Tên: Đề cương marketing căn bản

Giảng viên: Unknown

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement