Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By hong_phuong_bui
#474239 Dân số phát triển, phát triển dân số
Tên: Tài liệu, bài tập DSPT
Giảng viên: Unknown

Mối quan hệ dân số và giáo dục
1. tác động của dân số tới giáo dục
Dân số là tiền đề quan trọng của sự phát triển giáo dục, dân số có tác động rất lớn đến toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển giáo dục hay đẩy mạnh công tác giáo dục về mọi mặt hay kìm hãm sự phát triển giáo dục cả về số lượng cũng như chất lượng.
-quy mô và tốc độ tăng dân số có tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của giáo dục
+ Trực tiếp: Dân số đông và tăng nhanh → số dân đi học đông → mở nhiều trường lớp→ đồ dùng học tập tăng → đội ngũ giáo dục tăng.
+ Gián tiếp: Dân số đông tăng nhanh → quy mô giáo dục → chất lượng giáo dục thông qua chất lượng cuộc sống.
 VD : Theo số liệu tổng cục thống kê - niên giám thống kê 1997 :VN Sau 14 năm học ,số lớp học đã tăng lên 139.500 lớp và số giáo viên trực tiếp giảng dạy có thêm 353,9 nghìn người.
 Tính trung bình mỗi năm học nước ta phải xây dựng thêm 10.000 lớp và đào tạo thêm trên 25.000 giáo viên.Tuy nhiên số giáo viên vẫn thiếu trầm trọng đặc biệt là giáo viên tiểu học ở các vùng núi, vùng dân tộc ít người.
Dân số tăng hợp lí ,cân đối sẽ trở thành điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của giáo dục cả về chất lượng cũng như số lượng
-Dân số tăng quá nhanh sẽ dẫn đến sự gia tăng tỉ trọng dân số trong độ tuổi đi học dẫn đến chất lượng và quy mô phát triển của giáo dục đều sụt kém do tác động tiêu cực trực tiếp và gián tiếp của dân số.
Ở một số nước công nghiệp phát triển cao có hiện tượng dân số giảm ,giáo dục cũng bị ảnh hưởng tiêu cực như phải thu hẹp quy mô đào tạo công nhân ,nhân viên cho các dịch vụ xã hội .
VD: Đức hiện nay đang là quốc gia có dân số già . Điều này đã khiến cho nguồn lao động ở đây không đáp ứng được nhu cầu tuyển lao động trong các ngành nghề→ thu hẹp quy mô đào tạo.
Ở nước ta dân số dưới 15 tuổi năm 1989 chiếm 38,9% đến 2005 giảm xuống còn 27%. Mức giảm này là nhờ kết quả của công tác DSKHHGĐ,song số dân trong độ tuổi đi học vẫn tăng hàng năm khoảng 1 triệu em. Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, trong 5 năm học gần đây, tỷ lệ HS 6 tuổi nhập học lớp 1 trong tổng số trẻ 6 tuổi của cả nước có chiều hướng tăng. Nếu như năm học 2003-2004, có 1.342.975 HS 6 tuổi nhập học lớp 1 trong tổng số 1.468.810 trẻ 6 tuổi của cả nước, chiếm tỷ lệ 91,43%, thì năm học 2004-2005 tỷ lệ này là 95,76%, năm học 2008-2009 vừa qua đã tăng lên 96,63%
- Số học sinh tăng nhanh xã hội và gia đình gặp nhiều khó khăn cho đầu tư cho giáo dục và đào tạo.
- Tác động của dân số đối với giáo dục còn thể hiện ở tỉ lệ tốt nghiệp tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục, quyền lợi học tập.
- Quy mô gia đình lớn hay nhỏ ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng giáo dục cho con em mình.
-cơ cấu dân số theo tuổi cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển giáo dục. cơ cấu dân số trẻ làm cho nhu cầu giáo dục lớn. ở hầu hết các nước đang phát triển, do mức sinh cao nên cơ cấu dân số trẻ, tháp tuổi dân số có đáy mở rộng . do đó, quy mô của nền giáo dục tương ứng với dân số này có học sinh cấp I> cấp II> cấpIII. Ngược lại, ở những nước có cơ cấu dân số già, cấu trúc của nền giáo dục tương ưng sẽ có học sinh cấp I< cấp II< cấp III.
Bảng 1: Dân số và tỷ lệ dân số trong độ tuổi học phổ thông.
Đơn vị: %


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By thang_1441986
By Kwan
#474281 môn này học điem cao đấy

t học môn này rroi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement