Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By mynak44b
#474202 Mình đang học môn Quản lý dự án tin học, thầy có cho 1 bản tài liệu trắc nghiệm toàn English mà lại không có đáp án nên không thể xem được. Mong tất cả ng giúp đỡ... Ai từng học wa tài liệu "Preparing for the Project Management Professional Certification Exam" xin giúp mình với... Nếu bạn nào có bản dịch TV + Đáp Án xin gửi cho mình.

Email: [email protected]
Thank tất cả người nhiều...

1 vài câu trong tài liệu:

1.Decomposing the major deliverables into smaller, more manageable components to provide better control is called:

a.Scope planning.

b.Scope definition.

c.Scope baselining.

d.Scope verification.


2.Any numbering system that is used to monitor project costs by category such as labor, supplies, or materials, for example, is called:

a.Chart of accounts.

b.Work breakdown structure.

c.Universal accounting standard.

d.Standard accounting practices.

...


Còn đây là file: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement