Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By wi_wi
#470429 Mình đag làm cái đề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Nhưng mà tham khảo của các năm trước thì toàn là không co bảo hiểm thất nghề Mình dốt nên chẳng làm được Có bạn nào giúp đỡ mail cho mình bản báo cáo có bảo hiểm thất nghề mình Thank rất nhiểu Mail mình [email protected]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement