Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Mika
#467002 MDW - Phần mềm tính toán móng đơn
MDW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng đơn bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!I. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM
1. Nhập dữ liệu

- Xử lý các chỉ tiêu cơ lý của đất theo phương pháp thống kê xác xuất

- Đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của nền đất thông qua số liệu các mũi khoan khảo sát; các số liệu về tải trọng tác dụng lên móng, vật liệu cấu tạo làm móng.
2. Phân tích thiết kế- Xác định (hay kiểm tra) kích thước của móng theo sức chịu tải của nền đất. Sức chịu tải của nền có thể tính theo R tiêu chuẩn hay khả năng chịu lực cực hạn (Terzagi).

- Tính toán móng theo trạng thái giới hạn về cường độ: xác định chiều cao của móng căn cứ vào điều kiện chọc thủng; xác định cốt thép trong móng căn cứ vào khả năng chịu uốn của móng

- Tính toán móng theo trạng thái giới hạn về biến dạng: xác định độ lún của móng theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố. Người sử dụng có thể đặt một độ lún giới hạn, nếu trong thiết kế, độ lún tính toán lớn hơn giá trị cho phép, chương trình sẽ tự động tăng kích thước móng.
3. Thể hiện kết quả- Đầy đủ các báo cáo thuyết minh về xác định sức chịu tải nền đất, các kết quả tính toán móng về cường độ, tính toán cốt thép, tính lún của móng.

- Tự động bố trí cốt thép trong móng; cho phép người sử dụng có thể điều chỉnh một cách linh hoạt.

- Bản vẽ cấu tạo móng bao gồm mặt bằng móng, các mặt cắt, biểu đồ tính lún của móng đơn

- Xuất bản vẽ sang môi trường AutoCAD dưới dạng *.DXF
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!MCW - Phần mềm tính toán móng cọc

MCW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng cọc đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!I. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM
1. Nhập dữ liệu
- Giao diện đồ hoạ tương tác với người sử dụng.
- Môi trường đồ hoạ mô tả một cách trực quan các mũi khoan cơ lý, biểu đồ xuyên tĩnh, biểu đồ xuyên tiêu chuẩn .
- Đầy đủ các loại cọc theo các hình thức thi công khác nhau: cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi
- Đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của nền đất thông qua số liệu các mũi khoan khảo sát
2. Phân tích thiết kế- Phân tích thiét kế theo tiêu chuẩn thiết kế móng cọc của Việt Nam.
- Xác định sức chịu tải của cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi theo đất nền, theo xuyên tĩnh (CPT), xuyên tiêu chuẩn (SPT) hay theo thí nghiệm
búa đóng.
- Thiết kế và kiểm tra đài cọc: xác định chiều cao làm chuyện của đài cọc, diện tích cốt thép trong đài cọc, xác định độ lún tổng thể của đài cọc.
3. Thể hiện kết quả- Đầy đủ các báo cáo thuyết minh về xác định sức chịu tải của cọc, các kết quả tính toán đài cọc về cường độ, tính toán cốt thép, tính lún của đài cọc.
- Tự động bố trí cọc trong đài cọc.
- Tự động bố trí cốt thép trong đài cọc; cho phép người sử dụng có thể điều chỉnh một cách linh hoạt.
- Bản vẽ đài cọc bao gồm mặt bằng đài cọc, các mặt cắt, biểu đồ tính lún của đài cọc
- Xuất bản vẽ sang môi trường AutoCAD dưới dạng *.DWG.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
MBW - Phần mềm tính móng băng


MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công, đồng thời (gian) cũng có thể thực hiện phân tích hệ kết cấu dầm giao nhau.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!I. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

1. Nhập dữ liệu


- Giao diện đồ hoạ tương tác với người sử dụng cho phép phóng to, thu nhỏ, điều chỉnh hướng nhìn, lựa chọn các cấu kiện một cách linh hoạt.


Người sử dụng có thể chỉnh sửa dữ liệu nhập trong môi trường đồ học của chương trình một cách dễ dàng.


- Mẫu sơ đồ kết cấu theo hệ lưới hình chữ nhật.


- Đầy đủ các dạng tiết diện hình học của cấu kiện dầm như tiết diện chữ nhật, chữ T, chữ I, hình hộp.


- Dữ liệu về nền đất có thể mô tả dưới dạng hệ số nền (theo mô hình nền Wincle) hay được tự động xác định bởi chương trình. Khi đó, người sử dụng cấn đưa vào các số liệu rõ hơn về đặc trưng có lý của các lớp đất nền.


- Xét tải trọng thanh tác dụng dưới dạng tải trọng phân bố hay tải trọng tác dụng tai nút..


- Tự động xác định tải trọng bản thân của các cấu kiện.


- Cung cấp 3 phương pháp lấy hệ số tổ hợp một cách linh hoạt: theo tên trường hợp tải trọng, theo nhóm tải trọng và cách nhập trực tiếp.


- Đầy đủ thông số thiết kế theo Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép với cấu kiện dầm.

2. Phân tích thiết kế


- Trong trường hợp bài toán hệ thanh trên nền đàn hồi, chương trình tự động xác định hệ số nền theo 2 cách: phương pháp ứng suất đáy móng / độ lún hay phương pháp Bowles.


- Phân tích tính toán nội lực hệ kết cấu móng băng hay hệ dầm giao nhau theo phương pháp Phần tử hữu hạn.


- Tổ hợp nội lực, xác định đường bao nội lực cho từng cấu kiện.


- Thiết kế cấu kiện dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574-91

3. Thể hiện kết quả


- Môi trường đồ hoạ thể hiện các kết quả tính như sơ đồ kết cấu, tải trọng, chuyển vị, biểu đồ nội lực (mô men uốn, lực cắt, mô men xoắn), sơ đồ diện tích cốt thép tính toán.


- Xem và in rõ hơn các kết quả tính cho từng nút và từng phần tử trong giao diện đồ hoạ.


- Đầy đủ các báo cáo về nội lực của các phần tử thanh, chuyển vị của các nút, các kết quả thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép, các kết quả kiểm tra dàn thép.


- Tự động bố trí cốt thép trong các cấu kiện thanh của hệ móng băng bê tông cốt thép, cho phép chỉnh sửa bản vẽ trong môi trường thiết kế bản vẽ của chương trình, tạo bản vẽ hệ móng băng gồm mặt bằng móng, rõ hơn các dầm móng, các mặt cắt và bảng thống kê cố thép. Bản vẽ thể hiện đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu về cấu tạo, có thể xuất bản vẽ sang AutoCAD.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
KPW - Phần mềm tính toán thiết kế khung phẳng

KPW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu khung phẳng bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công, đồng thời (gian) cũng có thể thực hiện tự động hoá thiết kế kết cấu dàn thép phẳng.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Chức năng của phần mềm

1. Nhập dữ liệu


- Giao diện đồ hoạ tương tác với người sử dụng.


- Thư viện các sơ đồ kết cấu mẫu hay gặp trong thực tế như dầm liên tục, khung phẳng, dàn hình thang, dàn hình tam giác.


- Đầy đủ các dạng tiết diện hình học của cấu kiện như tiết diện chữ nhật, chữ T, chữ I, tròn hay có thể vào tiết diện bất kỳ; bảng tiết diện thép định hình (thép góc, thép chữ U, thép chữ I) theo Tiêu chuẩn.


- Xác định vật liệu bê tông theo mác bê tông, vật liệu thép theo mác thép

- Đầy đủ các dạng tải trọng tác động trên cấu kiện thanh (tải trọng phân bố đều, tải trọng hình thang, tải trọng hình tam giác, tải trọng dọc trục) và tải trọng nút (tải trọng tập trung, chuyển vị cưỡng bức gối tựa).


- Tự động dồn tải trọng gió theo TCVN 2737-95, tự động xác định tải trọng bản thân của các cấu kiện.


- Đầy đủ thông số thiết kế theo Tiêu chuẩn với cấu kiện dầm, cột, dàn trong hệ kết cấu phẳng.

2. Phân tích thiết kế


- Phân tích tính toán nội lực hệ kết cấu phẳng theo phương pháp Phần tử hữu hạn.


- Tự động tổ hợp nội lực, xác định đường bao nội lực cho từng cấu kiện.


- Thiết kế cấu kiện dầm, cột bê tông cốt thép theo TCVN 5574-91


- Kiểm tra các điều kiện về khả năng chịu lực và độ mảnh giới hạn cấu kiện dàn thép theo TCVN 5575-91.

3. Thể hiện kết quả


- Môi trường đồ hoạ thể hiện các kết quả tính như sơ đồ kết cấu, tải trọng, chuyển vị, biểu đồ nội lực (mô men, lực cắt, lực dọc), biểu đồ bao nội lực, sơ đồ diện tích cốt thép tính toán.


- Xem và in rõ hơn các kết quả tính cho từng nút và từng phần tử trong giao diện đồ hoạ.


- Đầy đủ các báo cáo về nội lực của các phần tử thanh, chuyển vị của các nút, các kết quả thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép, các kết quả kiểm tra dàn thép.


- Tự động bố trí cốt thép trong các cấu kiện thanh của khung bê tông cốt thép, tạo bản vẽ khung gồm sơ đồ khung, rõ hơn mặt cắt và thống kê vật liệu. Bản vẽ thể hiện đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu về cấu tạo, có thể in ấn trực tiếp trong chương trình hay xuất bản vẽ sang AutoCAD.


- Môi trường hỗ trợ vẽ kỹ thuật VinaCAD cho phép nhập số liệu đầu vào rồi chuyển sang KPW thực hiện tính toán, đồng thời (gian) thể hiện các bản vẽ kỹ thuật cuối cùng dưới dạng file *.dwg.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


RDW - Đưa TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoàiHiện nay các phần mềm trong phân tích thiết kế kết cấu được sử dụng rộng lớn rãi ở Việt nam như SAP2000/ETABS/STAADPRO. Tuy nhiên khi sử dụng các phần mềm này mới chỉ dừng lại ở bước tính toán nội lực và phân tích động lực, vì trong các phần mềm này chưa có tiêu chuẩn tải trọng, tiêu chuẩn thiết kế cùa Việt nam. RDW chính là phần mềm bổ sung tiêu chuẩn Việt nam về xác định tải trọng, tổ hợp nội lực, thiết kế và kiểm tra cấu kiện bê tông và thép, xuất bản vẽ kỹ thuật vào các phần mềm SAP2000/ETABS/STAAPRO.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

1. Xác định tải trọng gió, tải trọng động đất


Trong thiết kế nhà cao tầng, một trong những chuyện quan trọng là xác định tải trọng ngang như gió và động đất. Đặc biệt với tải trọng động đất và gió động, phải phân tích động lực của kết cấu như tần số và biên độ dao động.


RDW trợ giúp chuyện kết nối với ETABS để đọc và nhận dạng sơ đồ (kích thước, cao độ tầng), phân tích các kết quả dao động (dạng dao động, biên độ dao động, tần số dao động, khối lượng tầng, khối lượng hữu hiệu...), trên cơ sở đó tính toán tải trọng gió tĩnh, thành phần động của gió theo TCVN 2737-95 và TCVN 229-1999. tải trọng động đất (tĩnh lực, phổ) theo TCVN 375-2006 , hay theo UBC 1994; 1997; SNHIP.

2. Tổ hợp nội lực theo TCVN 2737-1995


Tự động xác định các hệ số tổ hợp trong tổ hợp cơ bản, tổ hợp bổ sung và tổ hợp đặc biệt.


Tự động phát sinh các trường hợp tải trọng gió đổi chiều.


Tổ hợp kể đến các dạng của gió động và động đất theo căn của tổng bình phương.


Tính toán tổ hợp nội lực nguy hiểm tại các mặt cắt, tổ hợp phản lực tại chân cột vách.

3. Thiết kế và kiểm tra cấu kiện bê tông cốt thép theo TCVN 5574-1991 và TCVN 356-2005.


Thiết kế và kiểm tra diện tích cốt thép trong dầm, cột, sàn vách.


Kiểm tra cấu kiện thép như dàn, dầm và cột tiết diện chữ I (kiểu khung Zamil).

4. Tính toán xác định sơ bộ kích thước cột


Trong thiết kế BTCT, các kỹ sư thường phân vân xác định kích thước tiết diện cột như thế nào ? RDW sẽ trợ giúp xác định kích thước của cột phụ thuộc vào tĩnh tải và hoạt tải tác động trên kết cấu.


5. Môi trường đồ hoạ thân thiện, xuất các kết quả ra Excel và AutoCAD


Môi trường đồ hoạ cho phép hiển thị sơ đồ, chọn cấu kiện, thể hiện các kết quả thiết kế kiểm tra như sơ đồ thép theo khung, mặt bằng thép...Các kết quả đồ hoạ đều có thể in ấn trực tiếp hay xuất ra AutoCAD dạng *.DWG


Hệ thống báo cáo đầy đủ rõ hơn , trình bày dưới dạng bảng tính cho các cấu kiện. Người dùng có thể xuất các báo cáo này ra Excel (*.XLS)


6. Thư viện thiết kế phong phú


Trong RDW có hệ thống thư viện thiết kế cho các cấu kiện đơn lẻ đầy đủ phong phú, có vai trò như một cẩm nang thiết kế . Thư viện thiết kế bao gồm: tính thép dầm cột bê tông, thép, tính sàn BTCT, sàn ứng lực, dàn thép, tính võng nứt cho dầm...


7. Kết nối với stCAD và Escon thành bộ phần mềm tự động hoá từ kết cấu đến dự toán


RDW xuất kết quả thiết kế sang stCAD


stCAD sẽ tự động vẽ mặt bằng kết cấu, thép dầm, cột, sàn và xuất bản vẽ sang AutoCAD (*.DWG) và tiên lượng dự toán sang Escon.


Escon sẽ tính toán đơn giá dự toán công trình.


8. Tương KẾT với các phiên bản mới của ETABS (v9.2...), SAP(v12...), STAADPRO


CIC hiện nay là đại lý phân phối chính thức của nhiều hãng phần mềm như AutoDesk, CSI...Do đó RDW cũng luôn song hành cùng với các phiên bản mới của hãng để kịp thời (gian) cập nhật bổ sung Tiêu chuẩn Việt nam vào các sản phẩm này.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement