Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Mahkah
#463077 Ai giúp mình mấy câu hỏi này nhé!


Câu 1: Vì sao tiến trình kết thúc không xóa hẳn (giải phóng) bộ nhớ cho đến khi có 1 tiến trình khác đọc được trạng thái kết thúc của nó?


Câu 2: Ý nghĩa của phần thứ 4 (thông tin giao tiếp) trong khối điều khiển PCB?


Câu 3: Vì sao không phụ thuộc vào tgian bình thường, tgian chờ mà tính trên tgian trung bình trong điều phối tiến trình?


Mình đang rất cần mấy câu trả lời thanks các bạn nhé!

---------- Bài thêm lúc 22:54 ---------- Bài trước là lúc 22:44 ----------

có ai giúp mình với không huhu
By lolita_lee
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement