Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By dauanvietgroup
#461253 tình hình là tiếng Anh mình dở tệ. Cũng hơi lười nên kiến thức thu vô được thì ít, rớt ra thì nhiều. Mình có học môn Vật Lý nhưng bằng tiếng anh 100%. các bạn có thể chỉ mình các thuật ngữ về các phép tính toán không??


VD:

Cộng (+) = plus

Trừ (-) = minus

Nhân (x) = ?

chia (/) = ?

Căn bậc 2 =??

Lũy thừa, mũ,....... Có nhiều cái mình không biết lắm.
By greenagervn
#461287 babyboyssmall tình hình là tiếng Anh mình dở tệ. Cũng hơi lười nên kiến thức thu vô được thì ít, rớt ra thì nhiều. Mình có học môn Vật Lý nhưng bằng tiếng anh 100%. các bạn có thể chỉ mình các thuật ngữ về các phép tính toán không??


VD:

Cộng (+) = plus

Trừ (-) = minus

Nhân (x) = ?

chia (/) = ?

Căn bậc 2 =??

Lũy thừa, mũ,....... Có nhiều cái mình không biết lắm.

Cộng (+) = plus

Trừ (-) = minus

Nhân (x) = time/multiply (Mình dùng time là nhiều)

chia (/) = divided by Ex: 5 chia 7= 5 divided by 7

Dấu âm = negative

Dấu dương = positive

Căn bậc 2 = Square root of (...) Ex: căn bậc 2 của a = Square Root of a

Căn bậc 3 = Cube root of (...) Ex: tương tự

Căn bậc 4 trở lên dùng số thứ tự Ex: Căn bậc 4 của a = Fourth root of a

Mũ 2 = (...) squared Ex: X mũ 2 = X squared

Mũ 3 = (...) cubed Ex: tương tự

Mũ 4 trở lên = (..) raises to (...) Ex: X^4 = X raises to 4 hay X raises to power of 4
By amye_lht
#462377 Số nguyên, Số nguyên tố, Số hữu tỉ, Số thập phân, SỐ thực, Chia hết, Chu vi, bán kính, đường kính, diện tích, tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, ....

Xin chỉ giúp
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement