Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By lucia_84
By andrea_12605
#461269 Bạn học trường nào vậy

Thông thường vs môn này tất cả ng chỉ muốn học cho qua thôi chứ đi sâu nghiên cứu trao đổi có khi tẩu hỏa nhập ma đấy
By lep8588
#461288 mình học trường cdsp TN, bạn nói cũng đúng nhưng hoàn cảnh buộc phải nghiêm cứu, mình cũng kog chuyên về môn này lắm.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement