Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By lucia_84
#461252 các bạn làm thế nào để: "Một đồng vốn thu được bốn đồng lời" bạn nào biết thì giúp mình sẳng tiện trao đổi kiến thức cùng kinh nghiệm học môn này.
By andrea_12605
#461269 Bạn học trường nào vậy

Thông thường vs môn này tất cả ng chỉ muốn học cho qua thôi chứ đi sâu nghiên cứu trao đổi có khi tẩu hỏa nhập ma đấy
By lep8588
#461288 mình học trường cdsp TN, bạn nói cũng đúng nhưng hoàn cảnh buộc phải nghiêm cứu, mình cũng kog chuyên về môn này lắm.
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement