Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By tracych0u90
#461250 Mình có 1 bài tập sau đây :

Cho lược đồ quan hệ Q(ABC) và tập phụ thuộc hàm :

F={A->B; A->C;B->A). Hãy tìm một khóa của Q.

Giải : K={A,B,C}

Loại thuộc tính A, do (K-A)+ = Q+ nê K={B,C}

Thuộc tính B không loại được do (K-B)+ khác với Q+ nên K={B,C}

Loại thuộc tính C, do (K-C)+ = Q+ nên K={B}.

Vậy một khóa của Q là B.
Mình không hiểu tại sao thuộc tính B vẫn loại được mà vì AC+(A->B) được mà, bạn nào giải KẾT dùm mình với ??
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement