Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By roman_holiday_1001
#456813 BÀI TOÁN 1:

1 lớp học có 60 sinh viên có 22 sinh viên biết chơi cầu lông 21 sinh viên biết chơi bóng đá. 18 sinh viên biết chơi bóng chài, 8 sinh viên vừa bt chơi cầu lông vừa biết chơi bóng đá, 5 sinh siên vừa biết chơi bóng đá vừa biết chơi bóng chuyền. 1 sinh viên bt chơi cả 3 môn.lấy ngẫu nhiên 1sv tìm xác suất để sv đó biết chơi ít nhất 1 môn.

BÀI TOÁN 2

một hộp có 5 quả cầu trắng, 9 quả cầu đỏ, 8 quả xanh, 3 quả vàng. lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu.

a) tìm xác suất lấy được 3 đỏ

b) tìm xác suất lấy được ít nhất 2 quả đỏ

c) lấy được không quá 3 quả vàng

d) ít nhất 1 quả đỏ

e) nhiều nhất 1 quả đỏ
By kangtadang35
#457821 bai do de ma,ban dang hoc lop may ma khong biết giai bai do vay

---------- Bài thêm lúc 21:42 ---------- Bài trước là lúc 21:33 ----------

giai bai 2 truoc ne

cau a: (9C3)/(25C3)=21/575

cau b: bai toan yêu cau it nhat 2 qua do,nen chu minh lam truong hop nguoc lai truoc da.

((16C3)+(9C1)(16C2))/(25C3)=82/115

vay ket qua se la 1-82/115

---------- Bài thêm lúc 21:42 ---------- Bài trước là lúc 21:42 ----------

cac cau sau tuong tu
By xuyenha_kr
#457822 bài 1 mình làm thế này nhé.mọi người cho ý kiến

gọi số sinh viên biết chơi cầu lông là A

sinh viên biết chơi bóng đá B

sinh viên biết chơi bóng chầy C

số sv không biết chơi loại nào là 60- ((A+B+C)-8-5-2x1) =24

với y là xác suất để lấy 1sv mà sv đó không biết chơi môn nào. y= ((24c1)/(60c1))

lấy ngẫu nhiên 1sv tìm xác suất để sv đó biết chơi ít nhất 1 môn là 1-y=1 - ((24c1)/(60c1))=0,6bài 2 :BÀI TOÁN 2

một hộp có 5 quả cầu trắng, 9 quả cầu đỏ, 8 quả xanh, 3 quả vàng. lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu.

a) tìm xác suất lấy được 3 đỏ(lấy 3 quả đỏ trong 9 quả đỏ với không gian mẫu là lấy 3 quả trong 25 quả): (9C3)/(25C3)

b) tìm xác suất lấy được ít nhất 2 quả đỏ(ít nhất 2 quả là xs lấy được 2 quả đỏ hay 3 quả đỏ) : (9C2)/(25C3)+(9C3)/(25C3)

c) lấy được không quá 3 quả vàng( gồm lấy được 0 quả vàng,1 quả vàng,2 quả vàng,3 quả vàng mà ta chỉ có 3 quả vàng tất cả đều nhỏ hơn 3 => xs =1

d) ít nhất 1 quả đỏ(gồm 1 quả,2 quả,3 quả): (9c1)/25c3)+(9C2)/(25C3)+(9C3)/(25C3)

e) nhiều nhất 1 quả đỏ(gồm 0 quả đỏ,1 quả đỏ=>là đối của lấy được ít nhất 2 quả 1-(9C2)/(25C3)+(9C3)/(25C3)

hê hê có sai thì cũng đừng ném đá gạch nhá

đau lắm các bạn ạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement