Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By bun_ny_girl930
#456810 Mình đang phải làm bài thảo luận môn Môi trường và con người. Trong đó có 1 vấn đề là "Khắc phục ô nhiễm môi trường do bùng nổ dân số". Nhưng mình tìm trên Google mà không có. Vậy ai có tài liệu về đề tài này thì giúp đỡ mình với.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement