Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By Akihiko
#445175 có mấy bài xác suất mấy bác giúp em cái, em đang cần. học chưa hiểu gì cần bài giải để tham khảo .thanks mấy bác nhé

1. Có 6 ng khách bước ngẫu nhiên lên 3 toa tàu.Mỗi toa có thể nhận 6 ng khách đó. Tính xác suất:

a. Chỉ có 2 ng` lên toa t1

b. K có ng nào lên toa thứ 3

c.Mỗi toa đều có ít nhất 1 ng khách bước lên

2. Một cỗ bài tây có 52 con được chia ngẫu nhiên cho 4 ng, mỗi ng` 13con bài.Tính xác suất

a.Mỗi ng có đúng 1 con mang số 2

b.Có 1 ng` được chia cả 4 con 2

c.Có 1 ng được 3 bộ 4 con mang chữ hay số tương tự nhau

3.Có 2 chiếc tàu thủy cùng đến 1 cầu cảng thời (gian) gian đến của chúng là độc lập và đồng khả năng trong suốt 24h.hãy tính xs để 1 trong 2 chiếc phải đợi chiếc kia bốc hết hàng biết rằng thời (gian) gian bốc hàng của chiếc 1 là 1 giờ và chiếc 2 là 2 giờ

4.Có 2 cầu thủ bóng rổ ném bóng vào rổ, mỗi ng` ném bóng 2 lần, xs ném trúng rổ của mỗi cầu thủ theo thứ tự là 0.6 và 0.7.Tính xs

a. Số lần ném trúng rổ của cầu thủ thứ 1 nhiều hơn số lần ném trúng rổ của cầu thủ thứ 2

b.số lần ném trúng rổ của 2 ng` như nhau

5.Một công ty đấu thầu 2 dự án A và B khả năng thắng thầu dự án A là 90%, của dự án B là 77%.và khả năng thắng thầu đồng thời (gian) 2 dự án là 72%.Tính xs

a.Công ty chỉ thắng thầu 1 dự án

b.Công ty có ít nhất 1 dự án k thắng thầu

c.Công ty k thắng thầu cả 2 dự án

6.Một hộp bút có 10 cây bút trong đó có 7 cây vừa sử dụng.Ngày thứ 1 ng` ta lấy ngẫu nhiên từ hộp bút 1 cay để sdung, cuối ngày trả 1 cây bút đó vào hộp, ngày t2 và t3 cũng thực hiện như thế.

a Tính xs sau ngày t3 hộp bút k còn cây bút mới nào

b. Tính xs cây bút lấy ra ở ngày t3 là cây bút mới

c.Giả sử cây bút lấy ra ở ngày t3 vừa sd tính xs sau hai ngày ngày t1 và t2 trong hộp vẫn còn 3 cây bút mới

7.Cho biết tỉ lệ ng dân của tình A nghiện thuốc lá là 20%, tỉ lệ ng` bị bệnh phổi trong số ng` nghiện thuốc lá là 75%, trong số ng` k nghiện thuốc lá là 10%.lấy ngẫu nhiên 1 ng` dân của tỉnh A

a.Tính xs ng` đó bị bệnh phổi

b. Biết ng` đó bị bệnh phổi tính xs ng` đó nghiện thuốc lá

c.Biết ng` đó k bị bệnh phổi, tính xs ng` đó k nghiện thuốc lá

8.Xs 1 phụ nữ ở VN sinh con trai là 0.48. Sinh con gái là 0.52 trong mỗi lần sinh.Ở 1 nhà hộ sinh có 20 phụ nữ VN đến sinh con và mỗi ng` chỉ sinh 1 e bé

a. Tính xs chỉ có 10 phụ nữ sinh con trai

b. Tính xs chỉ có 8 phụ nữ sinh con gái

c.Tính xs số phụ nữ sinh con trai k quá 5 ng`

d.Tìm số phụ nữ sinh con trai có xs lớn nhất

9.Một ng` có 90$ mong muốn kiếm thêm 10$ để mua 1 chiếc xe đạp.Anh ta quyết định kiếm thêm 10$ nữa bằng cách đánh bạc, chơi trò sấp ngửa.Ở mỗi ván nếu đồng xu sấp a ta sẽ được 1$, nếu đồng xu ngửa a ta mất 1$. Anh ta chơi cho tới khi hêt sạch hay kiếm đủ 100$

a.Tìm xs để a ta kiếm thêm 10$

b.Tìm xs để a ta hết sạch tiền

10.Cho 2 thùng hàng, tỉ lệ phế phẩm của mỗi thùng là 20%, Thùng thứ 1 có rất nhiều sp k biết số lượng bao nhiêu, thùng thứ 2 có 20sp.Lần t1 lấy ngẫu nhiên 2 sp ở thùng t1 bỏ vào thùng t2, rồi sau đó lấy ngẫu nhiên 2 sp ở thùng t2.

a.Tính xs 2 sp lấy ra lần cuối đều là thành phẩm

b.TÍnh xs 2 sp lấy ra lần cuối có ít nhất 1 thành phẩm

c.Giả sử 2 sp lấy ra đều là thành phẩm, tính xs 2 thành phẩm đó đều là thành phẩm của thùng t2
By bongtuyettrang_97
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement