Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By lamtuyethai157
#440662 Mình được giao làm đồ án bê tông 2. thiết kế khung ngang, trục 3 của một trường học.địa điểm ở thái bình. bạn nào có thuyết minh cho mình xin tham khảo với

thak
By lu3kchj_mY
By naka67nhh
#441425 mình gửi thư rồi đó, bạn gửi cho mình với nhé.thak bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement