Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By orange.4792
#431848 Một vật dao động với tần số tăng dần đều từ 10Hz đến 500Hz với gia tốc 200m/s2. Vẽ đồ thị tương quan biên độ theo sự thay đổi tần số.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement