Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By langtu_quay2002
#430850 Bộ sưu tập một số bài phân tích văn học hay

Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học: một nhận định, văn bản, tác phẩm, một phần tác phẩm, nhân vật, các yếu tố cụ thể…Để hiểu hơn, mời các bạn tham khảo một số bài phân tích văn học sau. Click here: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích hình tượng không gian và thời (gian) gian trong tác phẩm Chí Phèo: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích ý nghĩa tư tưởng và giá trị nghệ thuật của truyện vợ nhặt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong vợ nhặt: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích văn học: Làng_Kim Lân: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích văn học Tây Tiến: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích đoạn trao duyên: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Các đề bài phân tích về người lái đò sông Đà: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích tác phẩm bếp lửa: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích nhân vật Mị trong vợ chồng a Phủ: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Phân tích tác phẩm văn học là tìm hiểu nhận xét đánh giá tac phẩm ấy về hai phương diện nội dung và nghệ thuật trong mối quan hệ giữa tác giả và tác phẩm cũng như hoàn cảnh ra đời của nó . Khi phân tích nếu là tác phẩm văn tự sự thì phân tích nội dung riêng nghệ thuật riêng . Nếu là tác phâm trữ tình thì phân tích nghệ thuật để làm sáng tỏ nội dung .

Các bước phân tích :Khi phân tích tác phẩm văn học cần theo trình tự ba bước sau (Khái quát – phân tích - tổng hợp ) .

Nhân xét khái quat bước đầu về tác phẩm.Nếu là thơ ( bài thơ khổ thơ , đoạn thơ ) .Phải nêu đại ý của nó trước khi phân tích .

Phân tích từng phần ,từng mặt, từng ý trong tác phẩm về hai mặt nội dung và nghệ thuật .

Tổng hợp lại trên cơ sở vừa phân tích .

Chú ý :- nếu là tác phẩm tự sự thì chú ý nhiều về cốt truyện và nhân vật . Nếu là tác phẩm trữ tình thì chú ý đến từ ngữ ,hình ảnh ,nhịp điệu biện pháp tu từ .

Trong một đoạn thơ ,bài thơ không phải bao giờ tác giả cũng sử dụng tất cả các biện pháp nghệ thuật mà chỉ chọn lọc sử dụng hợp lý với nội dung cần bày tỏ . Khi phân tích ta phải phát hiện ,xác định nội dung miêu tả ,thể hiện ,qua đó xác định nội dung tư tưởng ; Phát hiện nghệ thuật sử dụng ,nghệ thuật nổi bật trong tác phẩm mà tác giả có dụng ý > Dùng lý lẽ phân tích cả hai mặt ,còn nghệ thuật phải nói được tác dụng của nó chứ không phải chỉ ra rồi để đấy . Khi làm bài phải nhất thiết tuân thủ theo trình tự sau : tìm hiểu đề -> tìm ý -> làm dàn bài ->viết từng phần ->viết cả bài -> khảo bài .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement